reede, 30. jaanuar 2015

Uurimistööde kirjutajatele


See on üks võimalus teada saada, kes on töö tõeline autor....

Matemaatika

Kiili Gümnaasiumi õpetaja ja haridustehnoloogi õppematerjalide varamu.

neljapäev, 29. jaanuar 2015

10 lihtsat veebivahendit (ANNE KALMUS – SEPTEMBER 20, 2013)

Internetis on palju veebivahendeid, mille kasutamine ei nõua palju aega ega suuri arvutiteadmisi, küll aga aitab nende vahendite kasutamine luua ja süstematiseerida õppematerjale ning õppetööd huvitavamaks muuta. Alljärgnevalt tutvustan kümmet lihtsat vahendit. Olen neile vahenditele igapäevatöös ikka ja jälle rakendust leidnud.
  1. Veebiaadresside lühemaks muutmine https://bitly.com/
Veebivahend Bitlymuudab lohisevad veebiaadressid märksa lühemaks. Selleks tuleb vajalik aadress kleepida keskkonna avalehel olevasse kasti ning lühemaks muudetud aadress ongi olemas. Bitly keskkonnas konto loomisel saame tekitada endale vajalike aadresside lingikogu ning neid vajadusel jagada. Selleks tuleb valida bitmarks ning seejärel kleepida lühemaks muutmist vajav aadress paste a link here kasti. Seejärel ilmub aken, kus saab valida, kas see link on privaatne või avalik. Samas on näha ka lühemaks muudetud veebiaadress. Kui valida bundles, saab luua eelvaadetega failikogumikke.
  1. Videolisti tegemine embedr.com
Sageli kasutame õppetöös YouTube’is leiduvaid videoid. Videote süstematiseerimiseks on hea kasutada videoliste. Embedr’i veebivahend võimaldab meil kerge vaevaga teemade kaupa videoid grupeerida. Liste on võimalik lingiga jagada või vistutada oma veebilehele. Selleks tuleb kõigepealt luua konto. Kui konto on loodud, siis edasi käib kõik väga lihtsalt. Listile tuleb panna pealkiri, lühikirjeldus, märksõnad. Siis tuleb valida build playlistkleepida valitud video aadress selleks ettenähtud kasti. Nii toimi iga sellesse listi valitud videoga. Seejärel vali create previewcreate playlist. Loodud videoliste näeb nupu my videolists alt. Videolisti alla paremasse serva ilmub kerimisriba, mida liigutades saate kohe valida sobiva video ning selle käivitada. Share tähisele vajutades saate jagamiseks lingi või veebilehele vistutamiseksembed-koodi. Näide http://embedr.com/playlist/moodle_5
  1. Kuldvillaku tegemise keskkond http://jeopardylabs.com/ 
Jeopardy keskkonnas loodud kuldvillakut saab kasutada erinevates õppeainetes elevuse loomiseks ning õpitu kinnistamiseks. Jeopardy keskkonnas on kuldvillaku loomine lihtne ja loogiline. Kuldvillaku tegemiseks ei ole vaja keskkonda sisse logida (konto loomine on tasuline). Alustamiseks tuleb panna salasõna ning siis salasõna korrata (salasõna on vajalik, et hiljem saaks tehtud kuldvillakut muuta). Seejärel klõpsa start buildingTöölaual tuleb panna kuldvillakule ja kategooriatele pealkirjad. Ära tuleb täita nii palju lahtreid, kui suurt villakut on vaja. Seejärel saab alustada küsimuste koostamist. Selleks tuleb klõpsata punktisummal ning sisestada küsimus ja vastus. Iga küsimus tuleb eraldi salvestada ning töö lõpus ka kogu kuldvillak. Keskkond genereerib kuldvillaku mängimiseks aadressi. Enne mängu alustamist tuleb määrata mängijate arv. Edit nupu alt saate teha vajadusel muudatusi. Selleks et koostatud kuldvillakuid ka edaspidi kasutada, tuleb aadressid salvestada. Näide http://bit.ly/1cGllF3
  1. Ühistöövahend http://primarypad.com/
Primarypad on kooskirjutamisvahend, kus saab luua piiramatult lehekülgi. Töö säilib 30 päeva. Korraga saab koos töötada 50 inimest. Seda vahendit on hea kasutada rühmatööde tegemisel. Väga hea oli õpilastega kirjutada teemal „100 põhjust, miks on Eestis hea elada“. Videojuhendi (I. Maadvere) leiate http://bit.ly/14wcCEM
  1. Fotode töötlemine http://www.befunky.com/create/
Befunkykeskkond pakub palju võimalusi fotodele efektide lisamiseks. Kasutajakontot pole vaja luua. Foto saab üles laadida arvutist või võtta veebist. Foto muutub kohe, kui efekti nimetusel klõpsata. Muudetud foto saab salvestada arvutisse või jagada seda sotsiaalvõrgustikes.
  1. Vastuste kogumine http://answergarden.ch/
AnswerGarden on keskkond, mis võimaldab esitada küsimuse ning sõnapilvena vastuseid koguda. Keskkond ei nõua kasutajaks registreerumist. Töö alustamiseks tuleb validacreate. Järgnevalt tuleb täita nõutavad väljad. Kõigepealt tuleb sisestada küsimus ning seejärel valida, kas lubada ühel vastajal mitu korda vastata või lubada ühelt IP-aadressilt üks vastaja päevas. Seejärel tuleb määrata parool, millelt saab administraatorina sisse logida. Lõpuks tuleb valida create ning saabki hakata vastuseid koguma. Vastaja sisestab vastuse kasti ning vajutab submit. Vastused ilmuvad kohe ning vastus saab olla kuni 20 tähemärki pikk. Hiirega vastustel liikudes näeb kohe, mitu vastajat on olnud. Lehe alt leiab jagamiseks vajaliku lingi või vistutamiseks vajaliku koodi. Näide http://answergarden.ch/view/62870
  1. E-raamatu tegemine http://en.calameo.com/ 
Calameo keskkond võimaldab koostada erinevate faililaienditega dokumentidest e-raamatuid. Ilusa tulemuse saab PowerPointi esitlusest ning raamatu tegemine võtab aega ainult mõne minuti. Keskkonna kasutamiseks tuleb luua kasutajakonto või siseneda Facebooki kaudu. Raamatu tegemiseks saab kasutada nii arvutist üleslaaditud kui ka veebis olevaid faile. Raamatuid saab jagada lingiga või vistutada veebilehele. Juba loodud raamatutest saab koostada virtuaalse raamaturiiuli, millelt saab kohe kõiki raamatuid vaadata. Näide http://www.calameo.com/read/001171497dec5364594ab Juhend e-raamatu tegemiseks http://bit.ly/11Lx4gV(T. Salm)
  1. Helisalvestus http://www.audiopal.com/editor.html 
Veebivahend AudioPal võimaldab salvestada 60-sekundilist juttu, helindada korraga 600 tähemärki või arvutist üles laadida mp3-faile. Selle vahendi abil on hea koostada kuulamisülesandeid. Konto loomine ei ole vajalik. Alustamiseks tuleb valida sobiv tööriist. Jutu salvestamiseks on vajalikud mikrofoniga kõrvaklapid. Trükkimisvõimalust saab kasutada erineva võõrkeelse teksti helindamiseks. Valida on erinevate häälenäidiste vahel. Salvestatud heli saab preview alt kuulata ja vajadusel uuesti salvestada. Kui olete saadud tulemusega rahul, siis tuleb veel sisestada oma meiliaadressning keskkond saadab teile veebilehele istutamise koodi. Koodi kleepimisel tekib paneel, millel klõpsates saabki heli kuulata.
  1. Virtuaalse seinalehe või mõistekaardi koostamine http://popplet.com/ 
Poppleti veebivahend võimaldab vähese vaevaga koostada virtuaalset seinalehte või lihtsat mõistekaarti. Vahendit saab kasutada ka ühistööks. Alustamiseks on vaja luua kasutajakonto, valida make new poppletpealkirjastada ning teha töölaual topeltklõps. Nüüd ilmub kastike koos vajalike tööriistadega. Kastikesi saab hiire vasakut klahvi hall hoides lohistada, suurust muuta jne. Ülevalt tööriistaribalt leiate salvestamise, printimise, taustavärvi muutmise jm. Share nupu alt saab koostööle kutsuda. Valmis tööd saab jagada lingi abil ning istutada veebilehele. Näidehttp://popplet.com/app/#/1156716
  1. Küsitluste ja testide loomine http://www.jotform.com/  
JotForm on palju võimalusi pakkuv küsitluste, testide ja töölehtede loomise keskkond. Kõigepealt tuleb luua kasutajakonto. Töö koostamine käib moodulite lohistamise teel. Tööriistariba on loogiline ja arusaadav. Vasakult servast saab lohistada moodulid, ülevalt servast saab valida kujundust ning määrata kirja ja lahtrite suurust. My forms näitab koostatud töid (neid saab ka muuta), submissions’i alt näeb saadetud vastuseid.
Videojuhend (I. Maadvere) http://bit.ly/13MOirU

teisipäev, 6. jaanuar 2015