esmaspäev, 31. august 2015

Nutikalt õue

Koolielu õppimisüritus 7.09.-27.09.2015 - viktoriinipõhise seiklusmängu loomine Loquiz keskkonnas, mängu läbiviimine, kogemuse jagamine, GPS kunsti loomine kaardi põhjal.
Registreerimine kuni 13. septembrini, veebikursus alustab 7. septembril.
Õppimisüritusele “Nutikalt õue!” on oodatud õpetajad, kes soovivad oma õpilastega ainetundi viia läbi klassiruumist väljaspool. Oodatud on eelkõige lasteaia- ja algklassiõpetajad, aga ka kõik teised huvilised. Edasi loe siit

Koolielu portaalis algavad ainekuud

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus alustab koostöös Koolielu portaali ainemoderaatoritega uuel õppeaastal ainekuude kampaaniat. Õppeaasta on jaotatud ainemoderaatorite vahel kuude kaupa, kuud omakorda ainevaldkondade või teemade kaupa. Ainekuud jaotuvad järgmiselt: septembris ehk alguskuul on luubi all alushariduse, algõpetuse, HEV-teemad ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Oktoobris räägime, kuidas digiajastu kunsti-, muusikaõpetuse ning kehalise kasvatuse tundidesse tuua. Novembris on fookuses IKT-võimalused matemaatika, informaatika, töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse õpetamisel. Detsembrikuus teeme poolaasta kokkuvõtteid ning jaanuaris jätkame ainekuudega - uurime nutiseadmete kasutamist loodusõpetuses, keemias, bioloogias, füüsikas ja geograafias. Veebruaris pöörame tähelepanu sellele, kuidas õpetada ajalugu ja ühiskonnaõpetust, inimeseõpetust, majandus- ja ettevõtlusõpet ning meediaõpetust IKT-võtmes. Märts on keeltekuu - keskendume eesti, vene, inglise, saksa, soome ja rootsi keele ja tehnoloogiavõimaluste sidumisele. Aprillis aga näitame, kuidas õppijad nutiseadmete abil õpivad ja õppida saavad. Maikuus teeme kogu õppeaasta kohta kokkuvõtteid.Edasi loe siit