reede, 22. august 2014

Meeldetuletuseks juhend, kuidas KIS-is avaldusi teha
Kis.hm.ee
 
Esimene kord sisse logides, valida ülevalt paremalt otsiPersonalihaldusisikukaart – Kirjutada eesnime lahtrisse oma eesnimi – vajuta nuppu otsi – klikka oma nime peal – vajuta kollane tärn üleval sinisel riballisa uus – all lae aktiivne leht – teha linnuke kasti isiklik – muuta nimi Isikukaartsalvesta
 
Avalehele saab vajutades üleval sinisel ribal maja märki.
 
Avada lemmikute alt Isikukaart – kerida allapoole – valida koolitusavaldus, puhkuseavaldus, esildis/avaldus – valitud avalduse rea lõpus vajutada lisa uus
 
Koolitustaotlus – Punase tärniga väljad on kohustuslikud. Sisusse võib kirjutada koolituse vajalikkuse põhjenduse või muud lisainfot. Kui on pikem koolitus (näiteks mitu moodulit), siis kirjutada sisusse täpsed kuupäevad, millal koolitus toimub). Kuulub hüvitamisele märkida jah või ei vastavalt kas kool peab või ei pea midagi tasuma (koolituse tasu, sõidu- või majutuskulud jne). Kulutused – täidetakse juhul kui märkisite kulutustesse JAH. Sel juhul vajutage Lisa uus rida – klikka kululiik tühja kasti peal – valida kululiik, mille hüvitamist soovite. Kui kululiike on rohkem (näiteks lähetuse puhul), teha ridu juurde (Lisa uus rida). Kooli eelarvest lahtrisse märkida summa (kui summa on teadmata, siis kirjutada sinna JAH). Avalduse kinnitaja Mait Tõitoja.
Kerida lõpuni alla ja vajutada rohelist nuppu salvesta. Avanenud lehel otsi üles koolitustaotluse alt sinu äsja salvestatud taotlus, vajuta rohelisele noolele (vaata). Kerida alla ja vajutada Trükkimine alt loo fail.
Kerida allapoole ja Suunamine alt vajutada rohelist nuppu Lisa uus suunamine. Salvestatud suunamised alt valida õppealajuhatajatele – teha linnuke kasti näita minu avalehel ja teavitamine E-posti teel. Vajutada rohelist nuppu salvesta.
 
Kui ei ole salvestatud suunamisi või sealt puudub valik õppealajuhatajatele, siis teha linnuke kasti salvesta suunamine, kirjutada kasti Nimi Õppealajuhatajatele ja teha linnukesed kastidesse näita minu avalehel ja teavitamine E-posti teel. Allpool olevas kastis Roll valida kooskõlastamiseks ja kasti Kellele kirjutada Tiiu Riimak. Sama teha järgmise reaga, aga sinna kirjutada Tiiu Riimaku asemel Tiiu-Heli Vokksepp. Vajutada rohelist nuppu Salvesta.
Edaspidi on teil olemas Salvestatud suunamiste all õppealajuhatajatele ja seda, mis just tegite, ei ole vaja uuesti läbi teha.
 
Puhkuseavaldus – Punase tärniga väljad on kohustuslikud. Puhkuste ajakava lahtrisse tuleb kirjutada oma nimi. Kirjutades mõned tähed, tuleb teie nimi valikusse. Valige oma nimi. Märkige puhkuse algus- ja lõppkuupäev. Valige puhkuseliik ja märkige puhkuse päevade arv. Puhkuseavalduse kinnitaja on Mait Tõitoja (jällegi pakub ta mõne tähe kirjutamisel nime ja tahab, et selle valite). Kerida lõpuni alla ja vajutada rohelist nuppu salvesta. Avanenud lehel otsi üles puhkuseavalduse alt sinu äsja salvestatud avaldus, vajuta rohelisele noolele (vaata). Kerida alla ja vajutada Trükkimine alt loo fail.
Kerida allapoole ja Suunamine alt vajutada rohelist nuppu Lisa uus suunamine. Salvestatud suunamised alt valida direktorile – teha linnuke kasti näita minu avalehel ja teavitamine E-posti teel. Vajutada rohelist nuppu salvesta.
 
Kui ei ole salvestatud suunamisi või sealt puudub valik direktorile, siis teha linnuke kasti salvesta suunamine, kirjutada kasti Nimi Direktorile ja teha linnukesed kastidesse näita minu avalehel ja teavitamine E-posti teel. Allpool olevas kastis Roll valida kinnitamiseks ja kasti Kellele kirjutada Mait Tõitoja. Vajutada rohelist nuppu Salvesta.
Edaspidi on teil olemas Salvestatud suunamiste all direktorile ja seda, mis just tegite, ei ole vaja uuesti läbi teha.
 
Esildis/Avaldus – Vali asukoht ja reg nr (kirjavahetus õppekasvatustöö alal või personalialane kirjavahetus). Peavad olema samad. Õpilaste kohta käivate esildiste puhul valida mõlemast Kirjavahetus õppekasvatustöö alal ja kõikidel muudel juhtudel Personalialane kirjavahetus. Täita avalduse esitaja, pealkiri (ei tohi sisaldada nimesid) vastavalt dokumendi sisule (esildis õpilase kohta, lisatasu, kompensatsioonitaotlus jne). Sisu alla kirjutada teie avalduse või esildise sisu. Vajadusel täita summa lahter. Koostaja alt valida samuti oma nimi ja liigutada see ülemise noole abil kõrvalolevasse tühja kasti. Allkirjastaja Oma nimi. Kerida lõpuni alla ja vajutada rohelist nuppu salvesta. Avanenud lehel otsi üles Esildis/Avaldus alt sinu äsja salvestatud avaldus, vajuta rohelisele noolele (vaata). Kerida alla ja vajutada Trükkimine alt loo fail.
Kerida allapoole ja Suunamine alt vajutada rohelist nuppu Lisa uus suunamine. Salvestatud suunamised alt valida õpilaste kohta käivate esildiste puhul õppealajuhatajale, muudel juhtudel valida direktorile – teha linnuke kasti näita minu avalehel ja teavitamine E-posti teel. Vajutada rohelist nuppu salvesta.
Kui ei ole salvestatud suunamisi, vaadata ülevalt juhendit Kui ei ole salvestatud suunamisi (seal on 2 varianti: õppealajuhatajatele ja direktorile).
 
Kes soovib panna kalendri esilehele lemmikute alla, valida ülevalt vasakult Tallinna Laagna GümnaasiumKalendrid - Kalenderkollane tärn üleval sinisel riballisa uus – all lae aktiivne leht – teha linnuke kasti isiklik – muuta nimi Kalendersalvesta
 
Kalendrisündmused kuvatakse esilehel nendel, keda on valitud osalejateks. Välja arvatud sünnipäevade puhul.